เกี่ยวกับอาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

แนะนำ

สำนักงานให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่นักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนที่ประสงค์จะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการฝึกอบรมและศึกษาต่อในภูมิภาคอาเซียน

 • 久田4 Prof.Hitoshi Hisada
  Regional Director
 • Nueng5 พชรพร ติณวัลย์
  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

บทบาทของอาเซียนเซ็นเตอร์ต่อภูมิภาคอาเซียน

อาเซียนเซ็นเตอร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโอซาก้าในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายกับสถาบันต่างๆ สนับสนุนการศึกษาและวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเข้าร่วมงานศึกษาต่อในสถานที่ต่างๆเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ รวมไปถึงสนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่าทั่งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

งานศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นที่อาเซียนเซ็นเตอร์เข้าร่วม

เพื่อเสาะหานักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ อาเซียนเซ็นเตอร์ได้เข้าร่วมงานศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและเยี่ยมโรงเรียนเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจ

 • IMG_6810งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 (สงขลา)
 • image2งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น JASSO (กรุงเทพฯ)

กิจกรรมศิษย์เก่า

ให้การสนับสนุนกิจกรรมศิษย์เก่า

 • ③
 • ④
งานเลี้ยงศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้าในประเทศไทย (กรกฎาคม 2562)

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

อาเซียนเซ็นเตอร์ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันการวิจัยและการศึกษา และบริษัทเอกชนในกลุ่มประเทศอาเซียน

 • ⑤เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ⑥เยี่ยมชมบริษัทเอกชน

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com