OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
  • OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
  • OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
  • OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
  • OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES
  • OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES

ยินดีต้อนรับ - มหาวิทยาลัยโอซาก้าอาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)

มหาวิทยาลัยโอซาก้ามีสำนักงานในต่างประเทศทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ ซานฟรานซิสโก(สหรัฐอเมริกา) โกรนิงเก้น(เนเธอร์แลนด์) กรุงเทพฯ(ประเทศไทย) และเซี่ยงไฮ้(สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยสำนักงานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีชื่อว่า มหาวิทยาลัยโอซาก้าอาเซียนเซ็นเตอร์ (สำนักงานกรุงเทพฯ)
ทางสำนักงานให้ความสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและวิจัย รวมไปถึงกิจกรรมของศิษย์เก่าในภูมิภาคอาเซียน

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.