ข่าวสารและกิจกรรม

Thai Osaka University Alumni Workshop and Party 2018

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้า ประจำประเทศไทย และชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้าวิชาต่างประเทศ (Sakuyakai) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า อาเซียนเซ็นเตอร์ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าประจำปี 2561 (ครั้งที่ 12) ขึ้น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยในครั้งนี้ได้เพิ่มกิจกรรมบรรยายพิเศษขึ้น โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่ามาเป็นผู้บรรยาย และกิจกรรม Discussion กลุ่มย่อยโดยองค์กรต่างๆ เพื่อแนะนำองค์กรและสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ทางผู้จัดงานขอขอบคุณศิษย์เก่าและทีมงานทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน และทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากมีข้อผิดพลาดประการใดในงานครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดขออภัยมา ณ ที่นี้ และยินดีน้อมรับคำแนะนำและความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงให้การจัดงานในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 

DSC02819 IMG_4312
รศ. ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้า ประจำประเทศไทย
และ Prof. Dr. Genta KAWAHARA รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า กล่าวเปิดงาน

 

กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษ โดยศิษย์เก่า

DSC02829
“ทิศทางอนาคตของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยและปัญหาในปัจุบัน”
โดย Mr. Tsuyoshi INOUE  กรรมการผู้จัดการ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

 

IMG_4351
“การเตรียมรับมือสังคมสูงวัยของประเทศไทย”
โดย  ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

DSC02836
“Thailand in the Changing Education Landscape”
โดย รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

IMG_4390
“Industry-University Co-creation in Osaka University”
โดย Prof. Takeharu NAGAI รองผู้อำนวยการบริหาร
The Institute of Scientific and Industrial Research มหาวิทยาลัยโอซาก้า

 

IMG_4451
พิธีกรผู้ดำเนินรายการ คุณพรชัย ยงวัฒนสุนทร เลขานุการชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้า ประจำประเทศไทย

 

DSC02816

 

Discussion กลุ่มย่อย

IMG_4415
Daicel Safety Systems (Thailand) Co.,Ltd.

 

IMG_4418
Taiyo Nippon Sanso Singapore Pte. Ltd.

 

IMG_4424
ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

IMG_4428
มหาวิทยาลัยโอซาก้า

 

งานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น

IMG_4468 IMG_4498
รศ. ดร. อิทธิชัย อรุณศรีแสงไชย ประธานชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้า ประจำประเทศไทย และ
Mr. Takayuki Hirai เลขานุการ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้าวิชาต่างประเทศ (Sakuyakai) กล่าวเปิดงาน

 

IMG_4499
Prof. Isao SHIRAKAWA ให้เกียรติกล่าวนำดื่มอวยพรเช่นทุกปี

 

IMG_4584
กล่าวปิดงานโดย Prof. Takuya NIHIRA ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยโอซาก้า อาเซียนเซ็นเตอร์ สำนักงานกรุงเทพฯ

 

DSC02859

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com