ข่าวสารและกิจกรรม

Joint Online Information Session: Study in Japan (12 และ 26 ก.ย. 63)

มหาวิทยาลัยโอซาก้าร่วมมือกับ APU (Ritsumeikan Asia Pacific University) และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดงานแนะแนวออนไลน์ Joint Online Information Session สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองที่สนใจการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง มีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. – 14:00 น.

13:00 น. – 13:20 น.
หัวข้อ:
・Study in Japan
・ข้อแตกต่างระหว่างการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ เช่น อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย เป็นต้น
・ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน
โดย คุณณัฐวรรณ ตันไพบูลย์ (สํานักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย)

13:20 น. – 13:40 น.
หัวข้อ:
・แนะนำมหาวิทยาลัยโอซาก้า
・การสมัครเข้าเรียน (ข้อมูลเบื้องต้น)
・ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน
โดย คุณพชรพร ติณวัลย์ (Osaka University ASEAN Center)

13:40 น. – 14:00 น.
หัวข้อ:
・แนะนำ APU
・การสมัครเข้าเรียน (ข้อมูลเบื้องต้น)
・ทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงิน
โดย คุณนภาพร วงษ์ลิขิตธรรม (APU Thailand Office)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ครั้งที่ 2
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 13:00 น. – 14:00 น.

13:00 น. – 13:20 น.
หัวข้อ:
・โอกาสทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น
・การทำงานในประเทศญี่ปุ่น (เงินเดือน การหางาน เป็นต้น)
โดย คุณณัฐวรรณ ตันไพบูลย์ (สํานักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย)

13:20 น. – 13:40 น.
หัวข้อ:
・ประสบการณ์การศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า และโอกาสทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โดย คุณพชรพร ติณวัลย์ (Osaka University ASEAN Center) และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้า

13:40 น. – 14:00 น.
หัวข้อ:
・ประสบการณ์การศึกษาต่อที่ APU และโอกาสทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
โดย คุณนภาพร วงษ์ลิขิตธรรม (APU Thailand Office) และศิษย์เก่า APU

※บรรยายผ่าน ZOOM และการบรรยายทั้งหมดเป็นภาษาไทย※

คลิ๊กที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน หรือสแกน QR Code ด้านล่าง

Flyer_JointOnlineSession_OsakaAPU_September2020

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com