ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัคร「 JWRI Dojo Program 」

Welding Research Institute (JWRI), Osaka University เปิดรับสมัคร「 JWRI Dojo Program 」

■ โปรแกรม: ปฏิบัติกิจกรรมการวิจัยที่ JWRI

■ คุณสมบัติ:
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศหรือภูมิภาคนอกประเทศญี่ปุ่นและต้องการมีประสบการณ์การทำวิจัยที่ JWRI (นักศึกษาวิจัยพิเศษ)
2. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนที่โปรแกรมจะเริ่ม หรือมีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยเทียบเท่าหรือสูงกว่า หลังจบหลักสูตร ผู้สมัครควรมีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโอซาก้า (นักศึกษาการวิจัย)

■ ระยะเวลาโปรแกรม: มากกว่า 91 วันถึง 1 ปี

■ ข้อกำหนด:
・ ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาวิจัยพิเศษ / นักศึกษาวิจัยของ JWRI ในช่วงระยะเวลาของโปรแกรม
・ ระยะเวลาของโปรแกรมต้องรวมถึงวันที่ 1 พฤษภาคม
・ ขอรับวีซ่า “นักเรียน” ก่อนเดินทางมาถึงญี่ปปุ่น

■ ความช่วยเหลือทางการเงิน: หลังจากได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ DOJO แล้ว JWRI จะมอบทุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าเดินทาง / ค่าที่พัก / ค่าเล่าเรียน (หมายเหตุ: มีการจำกัดวงเงินขั้นสูงที่จะได้รับ)

■ หมดเขตรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/work/jwri-dojo/jwri-dojo_2020_top.pdf
2020 Application Guidelines

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com