ข่าวสารและกิจกรรม

【ลงทะเบียน】”Study at Osaka University in Information Science and Technology” Online Fair

เชิญชวนผู้สนใจศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมงานแนะแนวออนไลน์ จัดโดย The Center for the Advancement of Research and Education Exchange Networks in Asia (CAREN) และ the Center for Global Initiatives มหาวิทยาลัยโอซาก้า โดยงานในครั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจทางด้าน information science and technology โดยเฉพาะ

คณาจารย์และนักศึกษาจะมาให้คำแนะนำและโอกาสในการมาเรียน การวิจัย ที่มหาวิทยาลัยโอซาก้า โปรแกรมในงานประกอบด้วย
‐ แนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษของ Graduate School of Information Science and Technology
‐ คณาจารย์แนะนำสาขาวิจัยต่างๆ
‐ นักศึกษาบอกเล่าประสบการณ์
‐ ทัวร์ห้องวิจัย
‐ ร่วมขอคำปรึกษากับคณาจารย์และนักศึกษา (Small group)

วัน วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 12:00-14:00 น.(ตามเวลาประเทศไทย)

ภาษาที่ใช้ในการบรรยาย
ภาษาอังกฤษ

เข้าร่วม “ฟรี” ผ่านช่องทาง Zoom

ลงทะเบียน (สามารถลงทำเบียนได้จนถึงเวลาเริ่มงาน)
https://forms.office.com/r/7Vpj3VT5Ty
(Zoom ID จะส่งให้ในภายหลัง)

ติดต่อ study.ou1@cgin.osaka-u.ac.jp

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.