ข่าวสารและกิจกรรม

เรียนเชิญร่วมงาน Public Seminar & Alumni Party ประจำปี 2562

ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซากา สาขาประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโอซากาวิชาต่างประเทศ สาขากรุงเทพฯ (Sakuyakai) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซากา อาเซียนเซ็นเตอร์ มีกำหนดการจัดงาน Public Seminar & Alumni Party ขึ้น

งานสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น หรือ Society 5.0 (Super Smart Society) ที่เกี่ยวโยงกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย หรือ Thailand 4.0 และบทบาทของมหาวิทยาลัยโอซากาในโครงการภายใต้แนวนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นสาขาที่มหาวิทยาลัยโอซากาเป็นผู้นำในการค้นคว้าวิจัยและเชี่ยวชาญในระดับสูง คือด้าน Life Design Innovation โดยการใช้ข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาประเมินคุณภาพชีวิต ป้องกันการเกิดโรคภัย หรือค้นพบเหตุผิดปกติล่วงหน้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยมาบรรยายเรื่องการเริ่มต้นถึงทิศทางการพัฒนาระบบรางในอนาคตของไทย

หลังงานสัมมนา ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกท่าน เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ตั้งแต่เวลา 18:00 – 21:00 น (ค่าร่วมงาน 1,000 บาทและผู้ติดตาม 500 บาท)

มีกำหนดการดังนี้
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
ณ The Bangkok Club ชั้น 28 สาธรซิตี้ทาวเวอร์

Seminar
เวลา 13:30 – 16:30 น. (ลงทะเบียน 13:00 น.) 
ค่าร่วมงาน ฟรี
*งานสัมมนานี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะศิษย์เก่า สามารถเข้าร่วมฟังได้ทุกท่าน*

Party
เวลา 18:00 น. – 21:00 น. (ลงทะเบียน 17:30 น.)
ค่าร่วมงาน ศิษย์เก่าท่านละ 1,000 บาท
ผู้ติดตามและนักศึกษาท่านละ 500 บาท

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/tDuFn3aZNiYBDitg7
Alumni2019

    กรุณาลงชื่อภายในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

Seminar 13 Jul 2019 (TH)

Alumni Party 13 Jul 2019 (TH)

Map2

The Bangkok Club

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com