ข่าวสารและกิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้าเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2562  ศาสตราจารย์โชจิโร่ นิชิโอะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยโอซาก้า เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดลและหารือเกี่ยวกับทิศทางความร่วมมือในอนาคตกับรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และรองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

IMG_0700 IMG_0719

IMG_0743 IMG_0776

IMG_0854 IMG_0875

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com