ข่าวสารและกิจกรรม

ยกเลิกงาน Osaka University Open Lecture 2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีนี้จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกงาน Osaka University Open Lecture 2020 ซึ่งเดิมทีมีกำหนดการจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาด

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com