ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังคงอยู่ในช่วงเฝ้าระวังและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดหรือนำเข้าของโรคในประเทศ ฝ่ายบริหารอาคารเสริมมิตร ได้ขอความร่วมมือให้ทุกบริษัทในอาคาร รายงานหากมีพนักงานเดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการแพร่ระบาดของ COVID-19 และต้องไม่เดินทางมาทำงานในอาคารภายใน 14 วันหลังจากกลับจากการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง

เนื่องด้วยสำนักงานของมหาวิทยาลัยโอซาก้าตั้งอยู่ในอาคารเสริมมิตร จึงต้องปฏิตามการขอความร่วมมือดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ทางสำนักงานจึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านที่ต้องการมาติดต่อที่สำนักงานและได้เดินทางกลับจากประเทศที่มีรายงานการแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้รอเป็นเวลา 14 วัน ก่อนเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com