ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้อำนวยการศูนย์ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ทาคุยะ นิฮิระ ผู้อำนวยการศูนย์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า อาเซียนเซ็นเตอร์ และอดีตผู้อำนวยการ International Center for Biotechnology, Osaka University ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Nihira sensei Honorary Doctorate Degree
เครดิตรูปภาพ : มหาวิทยาลัยมหิดล

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com