ข่าวสารและกิจกรรม

งานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ภัตตาคารแชงกรีล่า ธนิยะ ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโอซาก้าร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้าอาเซียนเซ็นเตอร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี ศ.ดร. วรเวศม์ สุวรรณระดา (ศิษย์เก่า) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14 May-01

14 May-02

14 May-05

14 May-03

14 May-04

14 May-06

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com