ข่าวสารและกิจกรรม

Mahidol University Visitation

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ศ.ดร. คาซูฮิโตะ ฟุจิยามะ รักษาการแทนผู้อำนวยการ Osaka University ASEAN Center เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต

 
IMG_0068 マヒドン写真

Link

Copyright © OSAKA UNIVERSITY ASEAN CENTER FOR ACADEMIC INITIATIVES All Rights Reserved.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com